ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ มีความหมายอย่างไร

Chutrakul

ก่อนอื่นต้องขอบอกก่อนเลยว่าอสังหาริมทรัพย์คือสินทรัพย์ที่ติดอยู่กับที่ดินของเราทุกอย่างที่อยู่ในบริเวณที่เราเป็นเจ้าของ ตามหลักกฎหมายอสังหาริมทรัพย์คือ ที่ดิน อาคาร บ้านเรือน ไม้ยืนต้น หรืออะไรก็ได้ที่เกิดขึ้นจากธรรมชาติแล้วติดอยู่กับที่ดินก็จะถือว่าเป็นอสังหาริมทรัพย์ ซึ่ง

อสังหาริมทรัพย์จะแบ่งเป็น 3 ชนิดหลักๆ ดังต่อไปนี้

  1. ที่ดิน

หมายถึง พื้นที่โดยทั่วไปที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติที่อยู่ในพื้นที่ของเราเองตามโฉนดที่ดิน ได้แก่ ห้วย หนอง คลอง บึง ทะเลสาบ เกาะต่างๆ

  1. ทรัพย์อันติดกับที่ดิน

ทรัพย์อันเกิดจากมนุษย์สร้างขึ้นได้แค่ ตึก อาคาร หอ บ้าน คอนโด อื่นๆ อีกมากมายสิ่งก่อสร้างที่ไม่ได้เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติจะถือว่าเป็นทรัพย์อันติดกับที่ดินตามหลังของอสังหาริมทรัพย์ ต

  1. ทรัพย์ซึ่งประกอบเป็นอันเดียวกับที่ดิน

ทรัพย์สินอันเกิดกับสิ่งที่เกิดขึ้นกับที่ดินของเราโดยมีโฉนดอันเป็นหลักฐานที่มั่นคงตามกฎหมายที่ได้บันทึกกำหนดไว้โดยจะต้องอยู่ใน ภาระจำยอม สิทธิเหนือพื้นดิน สิทธิอาศัย

อสังหาริมทรัพย์มีตามหลักกฎหมายจริงและมีมาตั่งแต่นานมาแล้วซึ่งจะเป็นหลักประกันในความปลอดภัยของทรัพย์สินอันมีเจ้าของ